دوستانی پرانرژی و پرهیجان در عرصه های مختلف دنیای وب ایران و جهان گرداگرد هم آمده اییم تا پیشرفت و توسعه را به رغم تلاش های بی شمار برای کلیه جهانیان عرضه کنیم، علاقه مند هستم با دوستان ما آشنایی داشته باشید و ببینید افرادی که ما با آنها در ارتباط هستیم در چه سطح و کیفیتی از عملکرد قرار دارند تا بیشتر ما را بشناسید. افتخار آن را دارا هستیم که شما در این صفحه در حال مشاهده لیست هستید.