قوانین فضای مجازی ایران

 

مسلما خونیرث پایبند به قوانین است و مطمئن هستیم شما هم درک میکنید که قوانین کشوری بزرگ و پهناور مانند جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم، دقیق و حساس است، منجلمه اینکه بیشتر قوانین در نظر گرفته شده برای فضای مجازی با اشراف کامل و رصد دقیقی به صورت 24 ساعته در حال پایش و پالایش است، تمامی محصولاتی که در خونیرث قرار گرفته است بر اساس قوانین تعریف شده در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه است و مخالف آن چیزی نیست، زیباست اگر پیش از شروع کسب و کاری به مسائل حقوقی پیش از آن بنگرید و اطلاعات جامع و شفافی از آن به دست بیاورید تا مشکلات بعدی متوجه شما در بازه کسب و کار شما نشود.