سرمایه گذاری در Khunires

خونیرث به عنوان یک مرجع معتبر طراحی و ایده پردازی و کدنویسی وب سایت و اپلیکیشن بر روی پلتفرم های بزرگ جهانی مانند Linux، Android، IOS، Windows به همراه ایده پردازی در تمامی زمینه های قابل کسب درآمد در دنیای مجازی میتواند بهترین و قدرتمندرین قابلیت های کسب درآمدی در دنیای مجازی را ایجاد نماید. از آنجایی که ما رستگاری و پیشرفت و توسعه کاری در فضای مجازی را در برنامه ریزی و تدبیر صحیح در مسیر تجارت الکترونیک میبینیم از سرمایه گذاران در این زمینه دعوت مینماییم با خونیرث همکاری داشته باشند و مشتاقانه پذیرای آنها خواهیم بود. کافیست از بخش "سفارش ایده و تماس" و از فرم اول اقدام به برقراری ارتباط با ما نماید.

بدیهی است جذب فرصت های سرمایه گذاری گسترده نبود و محدود میباشد، از این رو میزان استقبال کاربران ازین مورد در خونیرث باعث میگردد توسعه هرچه بیشتر سرمایه شما در فضای مجازی توسط ما محق گردد.