نسخه مایکت: http://myket.ir/app/ir.khunires.addmember/?lang=fa

نسخه کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/ir.khunires.addmember/?l=fa

نسخه بدون نیاز به مارکت: http://AddMember.net

نکته: در نسخه های مایکت و کافه بازار حتما مارکت مورد نظر باید روی موبایل شما نصب و فعال باشد.